Edite erbjuder ett brett sortiment av företagstjänster för dig som vill utveckla, förändra eller förnya din verksamhet.

  • Business Advisor-tjänsterna är riktade till företagare som har behov av hjälp och stöd vid förändringsprocesser och utveckling samt de som planerar att starta eget bolag.
  • Event Management – tjänsterna är lämpliga för företag, organisationer och privatpersoner som vill ha en professionellt planerad, förberedd och utförd närvaro på exempelvis mässor, seminarier och andra publika tillfällen.
  • Public speaking, både tjänster och utbildning som anpassas enligt målgrupp. Passar såväl skolor som företag och offentliga organisationer.
  • Project management – tjänster vid initiering, planering och ledning av olika utvecklings- och investeringsprojekt.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda en bred palett av tjänster över ett brett geografiskt område.